CXP Limakademi – Tekniske forklaringer

Terminologi

Elongation - Forlengelse i % ved strekkprøve

Tensile strength at yeld - Strekk styrke, motstand målt i Mpa, (megapascal) (N pr. mm2 ) hvor limfilmen blir deformert.

Break - Strekkstyrke målt i Mpa når objektet ryker.

PAFT - Peel adhesion failure temperature. Den temperatur et lim tåler ved peel test. F. eks (50 g vekt pr. cm2). Konstant belastning under økende temperatur. Temperatur måles når limfugen brister.

SAFT - Shear adhesion failure temperature. Den høyeste temperatur limfugen tåler ved en konstant belastning av skjærekrefter

Viscositet - mPa.s (millipascalsekund) . Den interne motstand i en væske til å flyte. Målt med et Brookfield viscosimeter

Modulus - Måles i Mpa . Forholdstall som måler stivheten i limfilmen proporsjonelt mot en standard.

Setting temperatur - Den temperaturen hvor limfugen motstår en bestemt belastning

Åpen temperatur - Den temperaturen hvor limet har mistet muligheten til å flyte og fukte underlaget.

Softening point R&B - Temperaturen hvor en metallkule nedsunket i lim glir gjennom en ring.