Techkon SpectroDens™ Densitometer

 

TechconSpectrodens er det nye håndholdte spektrofotometer-densitometeret til kvalitetskontroll av prøvetrykk, måling av hvithet, CMYK- inklusive alle spotfarger samt Kolorimetri - definering av fargerom/ ICC - profiler.

Spectrodens har en moderne design og er ergonomisk, lett å bruke enten via individuelle justerbare menyer på instrumentets display eller via USB-kabel til den medfølgende software på PCèn. Softwaren er basert på Windows plattform.

Spectrodens bruker den kjente diodearray detektoren fra Zeiss- en vedlikeholdsfri, kompakt og robust modul uten bevegelige optiske komponenter. En måling tar ett sekund med ett trykk av pekefinger. Instrumentet er i tillegg til papir også velegnet til fargemåling av for eksempel plastikk, tre, glass, porselen, tabletter osv.

 
 

Spectrodens har to funksjoner i samme instrument:

Kolorimetriske data - Kolorimetriske data og riktige ICC- profiler er nøkkelen til dagens kvalitetsnivå innen fargestyring. Dette fordi en ICC-profil ( International Color Consortium) standariserer fargene og forteller hvordan en enhets eget fargerom leser eller gjengir farger, på samme måte som å regne all valuta mot en fast kurs. Dette fordi forskjellige enheter leser eller gjengir farger utfra sine egne forutsetninger/ sitt eget fargerom f. eks en trykkmaskin, et kamera, skanner, skjerm eller printer. En ICC-profil hjelper deg altså med å flytte en farge fra ett fargerom til et annet uten å synbart påvirke kolørene. ICC profilen definerer fargene til enheten i forhold til såkalte utstyrsuavhengige farger (XYZ, xyY, Lab).
Det finnes mange RGB- og CMYK- fargerom og fargene i ett fargerom finnes heller ikke nødvendigvis i ett annet fargerom. For å kunne gi optimale verdier kreves derfor et instrument på nivå med SpectroDens for å minimere muligheten for at farger endres eller blir "annerledes" når de konverteres mellom disse forskjellige fargerommene og da spesielt fra RGB til CMYK eller gråskala slik at bildene blir tilpasset f.eks avistrykking (hvor fargene alltid endres).

Uten en riktig ICC-profil risikerer bildene å gro igjen noe som gjør at man taper nyanser og detaljer i de mørke områdene. En ICC-profil kan også simulere hvordan CMYK- eller gråskalabilder vil se ut på trykk allerede på skjermbildet forutsatt av at skjermen er rett kalibrert. Avhengig av hvilken versjon man har av SpectroDens kan disse måleresultatene presenteres som refleksjonskurver eller som fargeroms-systemene CIE LChab, xyY, Luv, LCHuv, DIN Lab99 og fargesirkel. Utover dette vises hele L*a*b* fargesirkel til enhver tid på displayet. Referansefarger og komplette digitale fargeguider kan i tillegg lagres i instrumentets fargebibliotek.

Densitometriske data - Utover å måle vanlig fulltone, herunder eksakt data og optimal density på spotfarger beregner Spectrodens også eksakte verdier på rasterfelter, gråbalanse* og relativ trykk-kontrast*.

Det finnes også en aksept- forkast funksjon for kvalitetskontroll på den mest avanserte versjonen av apparatet.

 Spectrodens Brosjyre

 

 

 

Noen tekniske spesifikasjoner

 • Spektralmåling og fargedensitet bestemmelse i henhold til ISO 5-3/4.
 • Målegeometri: 0/45° i henhold til DIN 5033
 • Måleåpning har 3 mm som standard - er utskiftelig med mindre måleåpning ned til 1,5 mm
 • Polarisasjonsfilter
 • Lyskilde typer: A, C, D50, D65.
 • Betraktningsvinkel: 2 og 10 grader.
 • Reproduserbarhet: 0,01D og 0,03 CIE Eab
 • Spektralområde: 400-700 nm i 10 nm intervall
 • Density måleområde: 0,00 2,50 D
 • Ni-MH oppladbart batteri - 10 000 målinger per oppladning.

Spectrodens leveres i 3 versjoner, men er også oppgraderbar til høyere nivå.

Spectrodens Basic

 • Automatisk måling (uten bevegelige deler)
 • Density CMYK
 • Punkt og punktstigning
 • Grå- og fargebalanse
 • Beregning av farge-trapping i.h.h.t Preucils kalkulasjonsformel
 • Trykk-kontrast

Spectrodens Advanced

Har det samme som Basicversjonen men har i tillegg følgende målemuligheter:

 • Spektral densitymåling av spotfarger
 • Trykkaviklingskurver/ profiler
 • Slur- dublerings verdier
 • Punktmåling- Punktstigning i.h.h.t Yule Nielsen`s faktor
 • Beregning av farge-trapping i.h.h.t Brunner og Ritz kalkulasjonsformel
 • Density Spectrum (læren om ett mediums konsistente energi over en gitt tid)
 • Fargeroms-systemene CIE Lab, Eab, XYZ, og Color circle
 • Remission Spectrum (eksakt definering av en farges oppbygging og dermed korrekt adressering av fargen i fargeromssystemene)
 • Fargebibliotek

Spectrodens Premium

Har det samme som Advanced-versjonen men har i tillegg følgende målemuligheter:

 • Fargeroms- systemene CIE LChab, xyY, Luv, LCHuv, DIN Lab99
 • E94, E2000, E99, Ecmc, Euv
 • Metamery Index (Måling av en identisk farges visuelle avvik når den kommer i et annet lys)
 • Definering av hvithet/ gulhet
 • Aksept- / forkast funksjon for kvalitetsarbeid
 • Definering av gjennomsnittsverdier
Begreper *

Relativ trykkontrast - For å få optimal fargeføring på ett trykk måles den relative trykkontrasten. Den relative trykkontrasten defineres som forskjellen i densiteten mellom heldekk-klossen (100%) og i 70 eller 80 % klossen dividert på densiteten i 100-prosenten. Anbefalte verdier er 40 % sort, 36% cyan, 36 % magenta og 32 % gul.

Gråbalanse - Er ett viktig parameter i trykksaksproduksjon. Gråbalansen beskriver hvordan et visst blandingsforhold mellom trykkfargene cyan, magenta og gul gir en nøytral grå tone. I teorien burde like deler av disse trykkfargene gi en nøytral grå kolør men dette stemmer ikke i praksis. Dette avhenger av hvilken kulør papiret har, at fargene ikke fester fullt ut mot hverandre, forskjeller i punktforstørringen mellom fargene og at pigmenteringen i trykkfargene ikke er ideelle. Om man trykker med feilaktig gråbalanse vil naturlige toner få fargestikk og trykket blir unaturlig.

Delta E - Ved en objektiv bedømning av hvordan kulørene skiller seg fra hverandre finnes forskjellige måter å vurdere dette på med utgangspunkt i de verdiene som måles.Den vanligste måten er å måle det totale fargeavviket dvs. Delta E som betegnes DE eller E. Delta E brukes for å avstemme det visuelle fargeavviket som det menneskelige øyet ser og tar likeverdige hensyn til nyanser, metning og intensitet. Delta E kalkuleres automatisk av SpectroDens og verdiene angis i CIELab- fargerommet. Desto lavere Delta E verdiene er desto mindre er kulørforskjellen.

Blødning - Blødning oppstår da to farger "blør" inn i hverandre og blandes. Dette er ett problem som oppstår når det er problemer med IPA-blandingsforholdet, vann-farge emulsjonen, eller det brukes for stor fargepåføring og fargene ikke rekker å tørke tilstrekkelig. Ved å fastsette maskinens optimale fargeføring på respektive papirkvaliteter unngås dette.

Noen fornøyde brukere av Techcon- instrumenter er Dagbladet, Orkla Trykk, Adresseavisen og ANI Ink som også har kjøpt vårt unike instrument for måling av plater. Ålgård Offset har kjøpt Scan Densitometer RS 400 for avlesning av fargestrips.