NIP-Control - Pressure Indicator™

NIPHvorfor kun estimere høyden på duken når du egentlig bør være minst like interessert i selve trykket mellom sylindrene?  Nip Controls PRESSURE INDICATOR er verdens første trykk-indikator og perfekt for å optimalisere trykkmaskinen i forhold til ICC-proflene fra prepress !

PRESSURE INDICATOR ™ fra Nip Control fikk på Embax Print 2009 gullmedaljen for det mest innovative og beste produkt for offsettrykkeriet !  Embax er sentraleuropas største grafiske messe med 500 utstillere fra 25 land.

Ta 100 % kontroll over trykket ditt  !

Pressure Indikator

 

 

 

Kvaliteten på trykket avhenger av optimal overføring av vann-fargeemulsjonen - fra platesylinderen via duksylinderen til selve papiret. Takket være denne nye og innovative PRESSURE INDICATOR  er det nå mulig på en rask måte å måle selve trykket  ("nippet") mellom sylindrene i stedet for kun å forholde seg til høyden på duken, som i seg selv er en indirekte målemetode. Med NIP CONTROLS PRESSURE INDICATOR  er det mulig å overvåke hvordan sylindertrykket utvikler seg over tid, eller se hvordan trykket endrer seg med forskjellig underpakking av gummiduken, som igjen setter en "hus-standard" for hvordan dine ICC profiler fra prepress skal være.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved hjelp av kalibreringsverktøyet måler PRESSURE INDICATOR  100 % "klokke-rent". For å gi trykkeren en visuell trendanalyse på PC av måleverdiene har Nip Control i samarbeid med Rolf Hansson Consulting utviklet et software-program med navnet  hanssonnips”. 

 

PRESSURE INDICATOR  er enkel å bruke ! La sylindrene dra det tynne sensorbladet gjennom "nippet" i trykksonen, og du får umiddelbart se trykket i displayet med måle-enheten pressure units.

Målesystemet PRESSURE INDICATOR  består av et håndinstrument, et fleksibelt sensorblad og et kalibreringsverktøy. Leveres i en solid og praktisk koffert

BRUKERVENNLIG

 • En knapps-kontroll
 • Kun en operatør nødvending for målingen
 • LED Display for lette avlesninger
 • Indikasjon hvis oppstart gjøres uten kalibrering
 • Standard AAA batterier og strømsparer-funksjon
 • Sensor kan måle fra begge sider av sylindren
 • 3- stegs sikkerhetsinnretning sikrer operatøren mot klemskader
 • Kan brukes på alle offsetmaskiner fra alle maskinleverandører
 • Måler gummi mot gummi / gummi mot metall
 • Sensorblad tykkelse 0,2 mm / Sensorblad lengde 350 mm
 • Måler alle størrelser på sylindre
 • Patentbeskyttet SE-519 918 og Patent pending