Printflow

Printflow har spesialisert seg på utvikling og produksjon av løsninger for oppgradering av eldre trykkmaskiner og utstyr.

Trykkmaskiner uten Cip og densitometer løsninger er et av spesialområdene. Løsningene er modulbaserte og kan variere fra enkel online cip 3 løsning for fargeprofiler til mer helhetlige systemer med fargeprofil konvertering med TECHKON close loop densitometer løsning. Etter en slik installasjon er alle grunnleggende data om profiler og oppsett i maskinen lagret hos Prinflow for videre optimalisering. Selv ved et havari på Pc vil deres fjernstyrte løsninger gjøre det mulig å installere software og data på en ny maskin fra deres hovedkontor.

Online farge-presetting til fargekassene/ CIP3 link kan løses på følgende måte.

DIPS CIP3 Converter (software) - kalkulerer fargeinformasjonen fra prepressens CIP 3 link. Softwaren er installert i en PC på prepress som går i nettverk med RIP PC eller direkte til en bestemt RIP PC. Softwaren genererer digitale blåkopier fra rippede og separerte data hvilket betyr at DIPS Converter kan interface til de fleste digitale jobbflytsystemer med enheter som kjører ut prøvetrykk. Softwaren aksepterer og prosesserer bit-map-filer fra RIPen som er brukt i de respektive jobbflytsystemer og kan generere representative digitale blåkopier av
trykkformen.

Ink Preset Software - er installert i en PC ved trykkmaskinen og kalkulerer fargeverdi-informasjon til soneskruene. Her kan trykkeren lagre-, hente opp og slette jobber. Det er også mulig for trykkeren å få en forhåndstitt av jobbene på PC-skjermen. PC ved trykkmaskin er koblet i nettverk opp mot DIPS Converteren på prepress. PC ved trykkmaskin er
også koblet online med styrepulten med den nødvendige kabel og hardware til Komori.

Online kobling mot trykkmaskin (hardware) er spesielt utviklede enheter som er koblet opp mot styrepultens mottak for jobb-kortene (floppydisk) og koblet mot PC ved trykkmaskinens via en kabel. Dette muliggjør å overføre soneskrueverdier til fargekassene.

P2P Optim/ Optimalisering av trykk-kurver (software) P2P Optim er et unikt verktøy for å sikre at soneskrueverdiene blir så nøyaktig som trykkeren forventer. I praksis er det slik at forhåndsverdiene fra prepress ikke automatisk gir 100 % presis fargeføring ut fra fargekasse. Sagt på en annen måte, det er en kjensgjerning at forholdet mellom om trykkbildet og fargeføring ut fra fargekasse ikke er 1:1. Hvis trykkbildet på ett sted på platen i teorien tilsier 40 % fargemengde så betyr ikke det at soneskruen på samme området åpner seg 40 %. Systemet må derfor finjusteres for å ta hensyn til de forskjellige faktorer som påvirker trykkresultatet som f. eks maskintype, papirkvalitet, fargetype, pigmentering i farge, trykkerens individuelle stil osv.

P2P Optim tar hensyn til alt dette og sikrer optimering av trykk-kurvene i forhold til f. eks papirkvaliteten som brukes ved å kombinere forhåndsverdiene fra prepress med de kvitterte OK trykkarkene fra trykkeren. Optimaliseringen skapes i de første dagene etter installasjon av DIPS og gir etter dette en optimal fargeføring ut fra fargekasse.

Closed-loop density control - fargekassestyring med Techkon Scan-densitometer RS 400

Med Techkon Scan- Densitometer RS 400 kan man i løpet av noen sekunder måle hele fargestripsen hvoretter Closed Loop-systemet fra Printflow korrigerer fargeavvik automatisk i maskinen uberørt av menneskehender.

En måling av alle farger og punktøkning på hvilken som helst kontrollstrips i 70/100 format tar under 5 sekunder. På større formater anbefales apparatet levert med motordrevet skinne (Linear Track LT) som fungerer som anlegg eller det kan ganske enkelt styres for hånd over stripsen for trykkontroll. Sporingshjul for styring under apparatet sikrer at den går rett frem.

Prosessen foregår på følgende måte: Trykkeren tar de første avtrykk etter å ha hentet opp presettingsverdiene fra DIPS online. Scan-Densitometeret måler de faktiske densityverdiene. Color Control (Software) på Printflow DC kalkulerer de nye åpningene på soneskruene for å treffe rett fargestilling. Gjennom Press Connection Softwaren blir informasjonen overført til styrepulten som automatisk justerer soneskruene i fargekassene. Dette gjentas ved hver måling under kjøring.

Printflow Density Kontroll prosesserer hele tiden scan-densitometerets måleverdier og gir hele tiden via PC-Skjermen trykkeren tilbakemeldinger på kvaliteten ved å sammenligne de definerte densityverdier med faktiske verdier.

Hvis density kommer utenfor toleranseområdet/husnorm vil systemet kalkulere den nødvendige fargemengde +- for å opprettholde rett verdi. Informasjonen sendes automatisk til styrepulten som justerer soneskruene for å opprettholde rett fargemengde gjennom hele kjøringen. Dette sikrer at hvert eneste trykk matcher kundens fargeaksept eller
prøvetrykk.