Techkon SpectroPlate™ Platemåler

Allerede få måneder etter lanseringen ble SpectroPlate en suksessfull bestselger spesielt hos CtP -brukerne.

SpectroPlate er et avansert måleinstrument for å måle punkter og punktøkning ( eller punktforstørring). Punktøkning er et målebegrep for den størrelseforandring som skjer fra rasterpunktet skapes digitalt til det er trykket på papiret. Det øyet opplever og det som måles i trykk er den totale punktforstørringen som er av fysisk og optisk karakter. Før i tiden målte man punktøkningen i presse med vanlig densitometer. Kollegaen på førtrykk korrigerte deretter lokalt for punktøkningen og mye ble basert på synsing. De fleste reklamebyråer husker med gru når man i tillegg sendte ut materiellet og trykket en annonse riksdekkende i forskjellige trykkerier og fikk like mange fargenyanser og påfølgende reklamasjoner.spectroplate

I dag er det, i tillegg til egenkontroll i eget hus opplagt at faktorer som leietrykking, satellitt-trykking og CTP krever at kontroll av punktstigningen starter på førtrykk. Uten kompenseringer/kontroll på din egen førtrykk så har du enda mindre garanti for rett trykk-kvalitet på trykkeriet du bruker. Man deler inn punktøkningen i to begreper:

Fysisk punktøkning - I trykkmaskinen skjer det en overføring av punktet først fra plate til duk, deretter fra duk til papiret. I en trykkprosess vil alle typer raster derfor synes "mørkere" etter trykk p.g.a. punktets økning. Punktøkning skyldes at rasterpunktene blir fysisk større (geometrisk punktøkning) i trykken p.g.a. en kombinasjon av overtrykk/press mellom plate/duk + at trykkfargen blør ut/ sprer seg i papiret. Overflaten på papiret, mengden av påført farge og fargens egenskaper er også avgjørende for punktøkningen.display

Den optiske punktøkning - avhenger av hvordan lyset reflekteres og spres i papiret. Ulikt papir gir forskjellig lysspredning. Et ubestrøket papir sprer lyset mer enn et bestrøket papir med jevn overflate. Jo større lysspredningen er jo større er den optiske punktøkningen.

Innen avisproduksjon har NADA tatt høyde for dette og utviklet en egen standard for lineær avisproduksjon. NADA-standarden håndterer ICC- profilene og punktøkningen todelt.

  1. Avsenderen sender materiellet "lineært" hvor materiellet er korrigert for den optiske punktøkningen, ved hjelp av NADA`s ICC profil.
  2. Avistrykkeriet korrigerer for den geometriske punktøkning i RIPèn målt med plateleser (dotmeter).

En ny internasjonal ISO standard har definert en egen ICC-profil og at all punktøkning skal korrigeres hos avsender i RGB- CMYK eller manuelt og at punktøkningen skal måles med densitometer. Norsk standard sier ikke noe konkret om punktøkning, men angir at det skal måles med dotmeter (Geometrisk) i.h.h.t. NADA`s ICC- profil (eller Euroscale Uncoated v2).

 

SpectroPlate er tilgjengelig i to forskjellige utgaver- Start og Expert og måler optisk/ geometrisk alle typer plater, film og CMYK-prøvetrykk i 0 - 100 % steg uten bevegelige deler. SpectroPlate Expert måler også punktstørrelser geometrisk i CMYK trykket på papir (herunder gult) slik at du kan kontrollere den faktiske trykkavviklingen i trykkeriet. SpectroPlate forstørrer bildet stegvis som ett digitalt mikroskop. Softwaren i Start-versjonen kan enkelt oppgraderes til Expert - versjonen ved behov.

 Spectroplate

 
 

All-Vision

De fleste kjemifrie plater har frem til nå vært kjent som "ikke-målbare" fordi trykkbildet ligger latent og knapt kan sees med det menneskelige øye. SpectroPlate All-Vision passer perfekt for å analysere kvaliteten på prosessfrie plater fordi en spektral lysinnretning lager et skarpt høy-kontrast digitalt bilde som kan analyseres presist. Både Start og Expert kan enkelt oppgraderes med en ekstra hardware for å muliggjøre All-Vision funksjonalitet. All-Vision utgaven kan selvfølgelig også måle de andre typene offset-plater.

Den medfølgende Windows-software SpectroPlate Connect gjør at begge apparat-versjonene kan kobles opp mot USB-port i PC for å lagre verdiene og linearisere måleverdiene mot den enkelte RIP / CtP. Dette bidrar til kontroll på total fargemengde som helst ikke bør være mer enn 230 % farge på ett sted etter RIP for å unngå avsmitting på trykk. Det er verdt å merke seg at verdiene som måles i Adobe Photoshop er de verdiene som kommer ut etter RIP når verdiene ikke er punktøkningsskorrigert. RIPèns punktøkningsskorreksjon må altså trekkes fra i Photoshop for å finne total fargemengde.

Delene i SpectroPlate er fabrikk-kalibrerte i h.h.t. Fogras målestrips (FMB) som garanterer en konsistent og lang levetid på apparatets evne til å måle nøyaktig. Tidkrevende kalibreringer før hver måling er derfor unødvendig.

Og selve målingen? ... gjøres under ett sekund.

SpectroPlate Start
  • Måler punktstørrelse i %
  • Rastervinkler i grader °
  • Rasterfrekvens i linjer pr cm og tommer
SpectroPlate Expert

Har det samme som Start-versjonen men har i tillegg følgende målemuligheter:

  • Punkt % i lineære kurver
  • Punktstigning % i lineære kurver
  • Geometriske analyser
  • Inneholder også memory for 100 datamålinger.