NIP-Control™ - Valsekontroll

 

nip logoDen vanligste feilen ved valsejusteringer er at valsene stilles for hardt spesielt når valsene er blitt eldre og gummien har blitt hardere. Tradisjonelt har man brukt visuell stripebredde eller håndkraft med remse mellom valsene som indikator på valsejusteringen. Disse metodene fanger imidlertid ikke opp gummiens viskoelastiske forandringer og aldring.

For å få ønsket stripebredde på eldre valser øker man trykket hvilket gir riktig stripebredde men man får feil dynamisk trykknivå. Valser som ligger for tungt gir mer energi og varmgang. Dette gir dårlig trykkavikling fordi fargens viskositet forandres og gjør punktene større. Fargen tar opp mer vann, blir ustabil og den onde sirkelen er i gang.

Den som vil ha optimal kontroll på korrekt valsekontakt må måle semi-dynamisk når valsene ruller i sneglefart fordi valsene endrer form når de ruller under trykk. Semi-dynamisk måling er en anerkjent vitenskapelig metode for å analysere og måle valsenes "faktiske" kontaktflate med hverandre.

CXP er norsk eneforhandler av Svenske Nip Control, (IFRA Nyhet) en digital sensor som måler stripebredden både statisk og dynamisk. Målingene og innstillingene blir alltid de samme ved gjentagende justeringer - Uansett hvem som gjør valsekontrollene eller justeringene. Nip Control reduserer også måletiden med opp til 50 % sammenlignet med de tradisjonelle målemetodene og motiverer til kontroll og feilsøking fordi det er fort gjort. Sikkerhetsnese med tre sikkerhetsnivåer minimerer risken for klemulykker.

Semidynamisk metode.

Den som vil ha optimal kontroll på korrekt valsekontakt må måle semi-dynamisk når valsene ruller i sneglefart fordi valsene endrer form når de ruller under trykk. Semi-dynamisk måling analyserer og måler valsenes "faktiske" kontaktflate med hverandre. Den dynamiske sensoren måler valsekontakten relatert til et trykknivå mellom valsene fastsatt av maskinleverandøren ( rolling NipTM). Kvaliteten på gummien i valsene blir som nevnt hardere av friksjonsvarmen og kjemien jo eldre valsen er. Nip Control tar hensyn til disse viskoelastiske forandringer i gummien og sikrer for operatøren at den faktiske valsekontakten ikke forandres mot den grensen hvor trykkprosessen blir ustabil.

Statisk metode.

Den statiske stripebreddemålingen skjer med stillestående valser og foretas veldig enkelt uten innfarging eller rengjøring. Nip Controls statiske sensor plasseres mellom valsene. Måleverdiene (mm) vises kontinuerlig digitalt i det tydelige displayet inntil man har justert korrekt valsekontakt. Målingene skjer på kantene og midten av valsen.

Instrumentet gir forbedret produktivitet, optimal trykk-kvalitet, lavere kostnader og renere arbeidsmiljø. Presist - rent og repeterbart.

Les mer her http://www.nipcontrol.com